Poetin en Sarkozy blijven verdeeld over Iran

Vladimir Poetin en Nicolas Sarkozy hebben tijdens het bezoek van de Franse president aan Moskou geen gemeenschappelijk standpunt bereikt over het Iraanse atoomprogramma. Poetin herhaalde daarentegen de Russische opvatting dat er geen „objectieve gegevens” zijn die erop wijzen dat Iran kernwapens ontwikkelt. Het voornaamste doel van Sarkozy’s komst was juist om er bij zijn Russische ambtsgenoot op aan te dringen hardere economische sancties tegen Iran in te voeren. Poetin wil hier niets van weten. Op een persconferentie sprak Sarkozy de hoop uit dat Poetin tijdens zijn bezoek aan Teheran volgende week de Iraanse leiders zal proberen te beïnvloeden.

Wel kwamen de regeringsleiders overeen dat Iran zijn atoomprogramma „transparanter” moet maken. Ook willen ze hun wederzijdse banden in de energiesector versterken, onder meer door uitwisseling van aandelen in olie- en gasmaatschappijen. Volgens Sarkozy zijn Franse investeerders geïnteresseerd in een belang in Gazprom en zal Frankrijk geen barrières voor Russische olie- en gasbedrijven op de Franse energiemarkt opwerpen.

Sarkozy koos tijdens het tweedaagse staatsbezoek voor een charmeoffensief. Maar Poetin reageerde op diens tutoyerende „Cher Vladimir” van het begin af aan met het formele vyj (u). Toen Sarkozy zei dat Frankrijk Rusland wilde proberen te begrijpen, las Poetin een beroemd gedicht van Tjoettsjev voor waarin staat dat je Rusland niet met je verstand kunt begrijpen, maar er alleen in kunt geloven.

Gisteren ging Sarkozy in discussie met studenten van de prestigieuze ingenieursopleiding van het Bauman Instituut. Hier vertelde hij daar dat hij met Poetin had gesproken over een beperking van het aantal ambtstermijnen van de Franse president tot twee. Poetin zou hem toen hebben geadviseerd het niet bij twee keer te laten.

Ook onthulde Sarkozy in Moskou een monument ter ere van Franse piloten die in een Russische eenheid tegen de nazi’s vochten. In een toespraak zei hij: „Terwijl er vrede heerst in Europa, vereisen conflicten overal in de wereld de gezamenlijke inspanningen van Frankrijk en Rusland voor een oplossing.” Vervolgens glimlachte hij naar Poetin, die niet reageerde.

Hierna bracht Sarkozy een bezoek aan mensenrechtenorganisatie Memorial, die felle kritiek leverde op het Russische optreden in Tsjetsjenië en Ingoesjetië. Poetin zei later over die bijeenkomst dat hij ervan afwist en dat hij het werk van organisaties als Memorial respecteert. Maar wel vond hij het een slechte zaak als zulke organisaties zich laten gebruiken als instrument in de buitenlandse politiek van de ene staat tegen de andere.