Kan religie soms een kracht ten goede zijn?

Gelooft Ian Buruma zelf wat hij schrijft: `religie is soms ook een kracht ten goede?` (Opiniepagina, 3 oktober). Bij lezing van zijn artikel kreeg ik het idee dat hij zelf ook in de gaten heeft dat deze kracht neerkomt op het uitdrijven van de duivel met Beëlzebub: de Talibaan in Afghanistan, Aquino in de Filipijnen, de katholieken in Polen, communistische verzetsstrijders die dan toch verwerpelijke communisten waren. In dat laatste geval gaat het overigens helemaal niet meer over religie, geloof in het communisme is toch van een wezenlijk andere orde dan geloof in een opperwezen.

    • Janwillem van der Ham Zaandam