IMF: grotere ongelijkheid door groei ICT

De inkomensongelijkheid is de afgelopen 25 jaar in de meeste landen gestegen, omdat niet alle mensen hebben kunnen profiteren van de voordelen die de snelle technologische vooruitgang heeft gebracht.

Dit concludeert het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vandaag op basis van een analyse van nieuwe cijfers over de inkomensongelijkheid in de wereld. Het onderzoek is onderdeel van de World Economic Outlook die volgende week tijdens de jaarlijkse vergadering van bij het IMF aangesloten landen zal worden gepresenteerd.

De gegroeide ongelijkheid is volgens het IMF niet te wijten aan een vrijere wereldhandel, zoals vaak wordt beweerd. Globalisering zou juist de groei in ongelijkheid hebben beperkt. Dat is in ontwikkelingslanden vooral te danken aan een grotere export van landbouwproducten. In de ontwikkelde wereld zijn dankzij de gegroeide import uit lagelonenlanden eenvoudige, laag verdienende banen vervangen door beter betaalde banen in de dienstverlening.

Niet globalisering, maar de verspreiding van nieuwe technologie is volgens de IMF-studie verreweg de belangrijkste oorzaak van de steeds grotere verschillen in inkomens. Dit geldt voor zowel rijke als arme landen. Het aandeel van ICT in de productiemiddelen van een land is overal gestegen, maar het meest in ontwikkelde landen. ICT resulteert in productiviteitsstijgingen en daarmee in een hoger inkomen per hoofd. Mensen zonder de benodigde kennis en vaardigheden weten hier niet van te profiteren.

Gegeven de resultaten van het onderzoek is beleid gericht op het verbreden van de toegang tot onderwijs en scholing volgens het IMF een van de belangrijkste manieren om inkomensongelijkheid te beperken. Door een betere opleiding van achterstandsgroepen nemen hun vaardigheden toe om zich technologische vernieuwingen eigen te maken en ook om daaraan bij te dragen.

Daarnaast kan volgens het IMF een verdere liberalisering van de wereldhandel meer mensen laten profiteren van de globalisering. Voor ontwikkelingslanden is het welslagen van de zich al jaren voortslepende onderhandelingen van een nieuw wereldhandelsakkoord, de zogenoemde Doha-ronde, daarom een belangrijke factor voor een gelijkere verdeling van de welvaart.