Gedragscode hedgefondsen

De als ondoorzichtig bekendstaande bedrijfstak van hedgefondsen heeft gisteren toegegeven aan de druk om meer inzicht te geven in zijn beleggingen en in de risico’s die ze lopen. Een groep van 14 Britse hedgefondsen, samen goed voor een vermogen van 130 miljard euro, heeft een verklaring ondertekend die oproept tot een vrijwillige gedragscode.

De hedgefondsen, die samenwerken in The Hedge Fund Working Group (HFWG), willen door het opzetten van een systeem van zelfregulering ontkomen aan strenge wet- en regelgeving waartoe onder meer de Duitse regering en Duitse vakbonden hebben opgeroepen. De druk nam deze zomer toe na de uitbraak van de kredietcrisis. Duitsland wil een internationale database waarin hedgefondsen hun beleggingen aanmelden, een voorstel dat de hedgefondsen verwerpen.

Hedgefondsen zouden zich aan de code moeten verbinden volgens een systeem van ‘pas toe of leg uit’. De hedgefondsen moeten volgens het voorstel meer informatie geven op hun websites, die nu vaak alleen het bedrijfslogo bevatten. Ze moeten meer openheid geven over de waardering van hun bezittingen en zorgen dat hun waarderingsinstrumenten robuust zijn voor beleggingen die moeilijk te waarderen zijn. Ze moeten verder regelingen vastleggen hoe te handelen bij mogelijke belangenconflicten tussen fondsmanagers en investeerders. Ook moet het risicomanagement versterkt worden, zodat ze bij een gebrek aan liquiditeit door onverwachte gebeurtenissen als de kredietcrisis niet direct in de problemen komen.

Activistische hedgefondsen moeten bekendmaken welke belangen ze in bedrijven hebben opgebouwd via derivaten en mogen niet meer stemmen met geleende aandelen waarvan ze het economisch eigendom niet bezitten.

Onder de ondertekenaars zijn Marshall Wace, dat een beursnotering heeft in Amsterdam, en Centaurus, dat in Nederland bekend is omdat het bedrijven als Stork, Ahold en Corporate Express onder vuur heeft genomen. Behalve de Britten hebben ook de Londense dochter van het Amerikaanse Och-Ziff en een Zweeds hedgefonds zich aangesloten.