Familie telt in Europa

De familiesolidariteit in Europa is nog springlevend, concluderen onderzoekers Susan ter Bekke en Tineke Fokkema van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Zij bespreken in het septembernummer van Demos, een bulletin van het NIDI, de uitkomsten van een recent gepubliceerd Europees onderzoek . De data stammen uit 2004.

Uit de gegevens blijkt wel dat er tussen de elf onderzochte Europese landen grote verschillen zijn. De tabel hierboven laat zien dat 50-plussers in Zuid-Europese landen veel vaker contact hebben met uitwonende kinderen dan hun leeftijdsgenoten in Noord- en Centraal-Europa. Van de Zuid-Europese ouderen zonder inwonende kinderen heeft ruim tweederde dagelijks contact met ten minste een uitwonend kind. In de rest van Europa loopt dit percentage van 28 in Zwitserland tot 43 in België en Oostenrijk. Een ander verschil is dat de rol van de overheid als verantwoordelijke voor zorg aan ouderen in Noord-Europa veel groter wordt geacht dan in Zuid-Europa.

Toch is in alle onderzochte landen sprake van een intensieve familieband, zeggen Ter Bekke en Fokkema. Want 85 procent van de Europese 50-plussers heeft een keer per week contact met minimaal een kind.

Lees het hele artikel uit Demos via www.nidi.nl