Eurlings wars van data

Minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat, CDA) heeft vanochtend gezegd geen data meer te zullen noemen voor de eerste ingebruikname van de hogesnelheidslijn. Hij vindt het onverantwoord, omdat een streefdatum nergens op is gebaseerd.

Eerder deze week liet hij de Kamer weten dat het streven om per 1 december het noordelijke tracé tijdelijk in gebruik te nemen niet gehaald wordt. De ingebruikname van de hogesnelheidslijn heeft al een aantal keren vertraging opgelopen. „Er zijn te vaak onzekerheden als zekerheden verkocht. Er is te vaak alleen van mooiweerscenario’s uitgegaan. Ik doe dat niet. Ik verkoop u geen luchtkastelen of indianenverhalen. Ik heb alle rapportages en alle onderliggende stukken gelezen. Dit was wekenlang mijn hoogste prioriteit op het departement. Ik kies ervoor alle risico’s eerst in beeld te brengen – en die hebben we nu – en die gaan we nu één voor één wegstrepen.”

Volgens Eurlings, die toenmalig minister Peijs (CDA) niet noemde, is er in het recente verleden een „verzuurde relatie” ontstaan tussen ministerie, vervoerder HSA (combinatie van NS en KLM) en producenten van locomotieven. „Er is maanden procedureel gedebatteerd.” De minister wil de ‘juridische loopgraven’ uit en is een schadevergoeding overeengekomen met HSA.