correcties & aanvullingen

Bij de rubriek Carrièremeetlat op de pagina Loopbaan van gisteren zijn per abuis de verkeerde foto’s naast de interviews geplaatst. Dit zijn de juiste foto’s van Gerda op het Veld (links) en Patricia van Assema (rechts).