Was Waspik maar volwassen

Burgers uit Waspik maken zich meer zorgen over de naam van hun dorp dan over de weggepeste Liberianen.

Zelfs de burgemeester bagatelliseert de incidenten.

Een groep hangjongeren uit polderdorp Waspik heeft een Liberiaanse familie dusdanig getreiterd, dat het gezin in kwestie is uitgeweken naar moedergemeente Waalwijk. Volgens berichtgeving in de landelijke pers werd daarbij psychologische en soms ook fysieke intimidatie niet geschuwd.

De uitspraken die naar aanleiding van dit incident uit de mond van burgermeester Nol Kleijngeld (PvdA) en zijn diensten werden opgetekend, lijken dit schandalig gedrag zo niet te vergoelijken dan in elk geval te bagatelliseren en de rol van slachtoffer en dader om te draaien: „De mensen [uit Waspik] zijn boos...ze hebben er grote moeite mee dat (...) heel Waspik in een kwaad daglicht wordt gezet”, aldus de bezorgde burgervader. Of: „Het gezin heeft zich niet gehouden aan de afspraak elk incident te melden.” „Met Waspik”, zegt burgemeester Nol Kleijngeld , „is verder niets mis”. (citaten uit nrc.next en De Volkskrant.

Met stijgende verbazing, ongeloof en uiteindelijk verontwaardiging las ik de berichtgeving. Waar in de pers tref ik een woord van compassie aan van de Waalwijkse burgemeester met de Liberiaanse familie? Waar in de pers geeft hij er blijk van dat een dergelijk incident binnen zijn gemeentegrenzen onacceptabel is, biedt hij qualitate qua zijn verontschuldigingen aan en zegt hij toe dat de schuldigen snoeihard zullen worden aangepakt? Waar spreekt hij zijn medeburgers aan op hun collectieve verantwoordelijkheid om in te grijpen bij dergelijke misselijkmakende dwalingen van hun kinderen?

Collectieve verantwoordelijkheid. Dat is momenteel een modieus concept onder veel Nederlanders. Maar kennelijk geldt het alleen voor Medelanders, in het bijzonder voor moslims van wie bij elke islamitisch geïnspireerde aanslag waar dan ook ter wereld wordt verwacht dat men collectief door de knieën gaat. En daarmee wordt zeker niet bedoeld richting Mekka. Of voor Marokkaanse ouders, van wie hetzelfde wordt verwacht bij elk door hun ‘Rifratjes’ veroorzaakt opstootje.

Maar in plaats van dat zij de hand in eigen boezem steekt organiseert de gemeente Waalwijk een besloten healing- sessie voor getraumatiseerde burgers die slapeloze nachten hebben omdat de goede naam van ‘hun’ Waspik landelijk wordt bezoedeld. Feit is dat geen van die brave burgers tot nu toe een bruikbare tip heeft verstrekt, zodat er nog steeds geen aanhoudingen zijn gedaan, zoals het Brabants Dagblad vorige week nog meldde.

Collectieve verantwoordelijkheid in Waspik is kennelijk selectieve verantwoordelijkheid.

Guido Tielman (40) woonde vanaf zijn negende tot zijn achttiende in Waalwijk.