Vogelaar wil toezichthouders kunnen wegsturen

Den Haag, 10 okt. Minister Vogelaar (Wonen, Wijken, Integratie, PvdA) wil de bevoegdheid krijgen om raden van toezicht van woningcorporaties bij evident disfunctioneren te ontslaan. Volgens Vogelaar heeft zij het sanctiemiddel nodig omdat de minister eindverantwoordelijk is voor de woningbouwsector. Dat heeft Vogelaar vanmorgen gezegd op een congres van toezichthouders van woningcorporaties. Vogelaar wees erop dat recent onderzoek aantoonde dat de kwaliteit van verantwoording door raden van toezicht van corporaties te wensen overlaat. De minister wees verder op de verantwoordelijkheid van corporaties om de salarissen van directeuren te matigen. De minister herinnerde woningcorporaties aan hun afspraak dat een bestuurder maximaal 211.000 euro per jaar mag verdienen.