Strengere norm voor fijnstof

De normen voor de luchtkwaliteit in Europa worden aangescherpt. Landen die Brussel ervan overtuigen niet aan de eisen te kunnen voldoen, krijgen uitstel.

Dat is de uitkomst van een stemming gisteren in de milieucommissie van het Europees Parlement (EP). Belangrijkste verandering is de introductie van een norm voor de kleinste fijnstofdeeltjes, PM 2.5 genaamd. Deze komen onder andere via uitlaatgassen in de lucht terecht. Als het aan de milieuspecialisten in het EP ligt, mag een kubieke meter lucht uiterlijk in 2017 maximaal 20 microgram PM 2.5 bevatten. Klein fijnstof is het schadelijkst voor de volksgezondheid, omdat de stofdeeltjes het diepst in de longen doordringen.

De milieucommissie besloot ook tot een strenge variant van de bodemrichtlijn; bedoeld om de bodem in de EU te beschermen tegen problemen als erosie. Nederland voert een lobby tegen de richtlijn, omdat het al een eigen bodembeleid kent. Strengere EU-normen zouden tot veel extra kosten leiden, zo is de vrees.

Volgende maand stemt het EP voltallig over de bodemrichtlijn. Wat de luchtkwaliteit betreft beginnen vandaag onderhandelingen met de lidstaten over een definitief akkoord.