Postmodernisten en de Nederlandse identiteit

Pauline Meurs zegt in deze krant van 2 oktober onder de kop `Kritiek op WRR graag, maar niet eenzijdig` ter verdediging van het WRR-rapport `Identificatie met

Nederland` dat de Nederlandse identiteit ”gelaagd, multi-interpretabel en in ontwikkeling” is. Helaas licht ze die postmoderne dooddoener niet toe. Welke lagen zijn er in de Nederlandse identiteit te onderscheiden, hoeveel interpretaties zijn er de afgelopen jaren geweest en hoe luiden die? En tussen wanneer en wanneer ontwikkelde de Nederlandse identiteit zich van wat naar wat, en in hoeverre acht de WRR die ontwikkeling gunstig of ongunstig?

    • Wout Ultee Radboud Universiteit Nijmegen