‘Landbouw gebruikt te veel bestrijdingsmiddel’

Europese boeren spuiten nog altijd te veel bestrijdingsmiddelen op hun gewassen. Dat stelt Milieudefensie. Bij wijze van steekproef liet de organisatie het fruit onderzoeken dat in het Europees Parlement wordt verkocht. Dit bleek te veel chemische middelen te bevatten.

Het Europese parlement stemt later deze maand over verscherping van de regels voor gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. De voorstellen vragen onder meer om een algehele vermindering van het gebruik van pesticiden met 50 procent binnen tien jaar, om een verplichting voor boeren om hun buren te waarschuwen als ze gaan spuiten en om een verbod op gebruik ervan binnen een strook van tien meter langs waterwegen.

De landbouwsector verzet zich tegen deze voorstellen. De verboden zone langs de waterkant „zou betekenen dat een gigantisch areaal niet meer te gebruiken is”, zegt Sjaak Langeslag, voorzitter van de werkgroep Gewasbescherming van de Land- en Tuinbouw Organisatie. „Niet doen dus. Wij hebben al beperkte zones en nieuwe technieken om verspreiding van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater te voorkomen.”

De Europese federatie van landbouworganisaties Copa Cogeca vorige maand sluit zich daarbij aan. „Iedereen is het erover eens dat het gebruik van chemicaliën tot een minimum moet worden beperkt”, stelde de federatie vorige maand. „Vandaag de dag gebeurt dit op een veilige, zekere en op wetenschap gebaseerde wijze. We willen dit graag zo houden.”

Milieudefensie stelt echter dat ze illegale hoeveelheden van restanten van bestrijdingsmiddelen heeft gevonden op drie fruitmonsters van een totaal van acht, die waren gekocht in de supermarkt in het gebouw van het Europees Parlement in Brussel. Als deze producten de winkelschappen hebben gehaald, stelt Langeslag, dan betekent dat dat de overheidscontrole op de markt niet goed is.