Kabinet moet open kaart spelen over referendum

Laat het kabinet de nieuwe tekst over het Europese verdrag op grote schaal verspreiden met aanwijzen waar de nieuwe tekst/inhoud verschilt van het verworpen Europees grondwettelijk verdrag. Die tekst werd ook op grote schaal verspreid. Verder moet het kabinet duidelijk maken waarom het geen referendum wil: als er niets te verbergen valt, des te beter en als het kabinet bang is voor een afgang laat hij dat duidelijk beargumenteerd vertellen: dat is een open houding naar de kiezers toe, die veel meer gewaardeerd zal worden dan het nu zo achterbakse gedoe. De veronderstelde afkeer van de politiek, lees Den Haag, wordt nu alleen maar versterkt.

Nog een vraag: wie van de leden van het kabinet en wie van de Kamerleden kan met de hand op het hart verklaren de tekst te hebben gelezen en kritisch te hebben vergeleken met het verworpen Europees grondwettelijk verdrag?