‘Ik doe als advocaat gewoon mijn werk’

Ayaan Hirsi Ali’s advocaat Britta Böhler kreeg gisteren kritiek uit de Kamer omdat ze vertrouwelijke stukken stuurde: „Een belachelijk verwijt”.

Britta Böhler Foto NRC Handelsblad, Maurice Boyer Britta Bohler, advocate Foto NRC H'Blad, Maurice Boyer 040908 Boyer, Maurice

„Stomverbaasd”, was ze, vertelt advocate en senator Britta Böhler (GroenLinks), toen er gisteren in de Tweede Kamer grote ophef ontstond over haar besluit om twee vertrouwelijke gespreksverslagen aan het parlement te verstrekken. Ze deed dat namens haar cliënt Ayaan Hirsi Ali en de bedoeling was „niet meer dan alle kamerleden via de griffie goed te informeren, overigens op verzoek van enkele van die kamerleden zelf met wie ik de afgelopen dagen telefonisch contact had”.

In de documenten is onder meer te lezen hoe Hirsi Ali in het najaar van 2006 met ambtenaren haar beveiligingssituatie in de VS evalueert. De actie pakte verkeerd uit: verschillende partijen verweten Böhler dat ze beveiligingsgegevens op straat zou hebben gegooid. „Een belachelijk verwijt”, zegt de advocate: „De namen van de ambtenaren die genoemd worden zijn publiekelijk bekend en de gegevens zijn meer dan een jaar oud en bovendien toegespitst op Ayaan. Je kan er niets uit afleiden over haar huidige beveiliging of de beveiliging van anderen”.

Wat was dan het nut om die stukken aan de Kamer te verstrekken?

„Omdat er duidelijk uit blijkt, en dát is waar het om gaat, dat Hirsi Ali er bij haar vertrek naar de VS in 2006 volledig vanuit ging dat de beveiliging door Nederland door zou gaan. Die toezegging had ze”.

Maar nu vindt de VVD zelfs dat u uw cliënt in gevaar hebt gebracht.

„Onjuist, maar vooral heel wrang. Als mevrouw Griffith (woordvoerder VVD, red.) zo begaan is met de veiligheid van haar partijgenoot Ayaan, had ze de afgelopen dagen voorop moeten lopen om haar beveiliging te verzekeren”.

Toch: die stukken lijken een averechts effect te hebben gehad. Heeft u uw hand niet overspeeld?

„Ik heb misschien onderschat hoe graag met name het CDA deze stukken uit het debat wilde houden. Er staan dingen in die het verhaal van de minister over de toezegging weerspreken. Je zou je kunnen afvragen waarom met name de CDA-woordvoerder zoveel ophef maakte. Over één-tweetjes gesproken”.

Dat verwijt treft u ook: is het wel verstandig om de verdediging van Hirsi Ali te combineren met uw senatorschap voor GroenLinks?

„U suggereert belangenverstrengeling, maar waar zou dat dan in moeten zitten? Deze zaak wordt helemaal niet in de Eerste Kamer behandeld en ik doe als advocaat gewoon mijn werk. Dat kan me toch moeilijk verweten worden? Natuurlijk praat ik met kamerleden. Het is toch hun taak om geïnformeerd te raken over de zaken die ze behandelen? De enige vraag die me voor die kamerleden relevant lijkt is: is de informatie juist en van belang voor het debat. Daar moeten ze zich druk over maken”.

Heeft u uw cliënt nog gesproken?

„Ze heeft het debat gevolgd en is teleurgesteld dat het voorbijging aan de kern: de principiële zaak dat zij een toezegging heeft gehad van de regering en de verantwoordelijkheid voor haar veiligheid die hier uit voortvloeit”.

Vertrouwelijke stukken op nrc.nl/binnenland