Handel in sierbamboe moet gestopt worden

In NRC Handelsblad van 4 oktober werd aandacht besteed aan de mogelijke risico`s van tropische epidemieën die door insecten kunnen worden overgebracht in Nederland. Ondergetekende onderzoekt samen met collega`s van het RIVM en de Plantenziektekundige Dienst hoe vaak Aziatische tijgermuggen Nederland binnenkomen met transporten van sierbamboe, en of deze muggen zich in Nederland kunnen vestigen. Ondanks de frequente waarneming van tijgermuggen in kassen is er tot nu toe geen bewijs dat de mug zich in deze kassen voortplant. Voor een dergelijke vestiging zijn zeer hoge aantallen muggen nodig, zodat de kans op een succesvolle paring tussen mannetjes en vrouwtjes groot wordt. Het lijkt er (gelukkig) niet op dat dergelijk hoge aantallen muggen al zijn aangetroffen, maar er vindt juist inspectie plaats om daarop voorbereid te zijn, en zo nodig, in te grijpen.

Niet alleen tijgermuggen, maar ook andere ziekte-overdragende insecten kunnen Nederland binnenkomen en zich hier potentieel vestigen onder gunstige klimaatomstandigheden. Het is onacceptabel dat we een gezondheidsrisico lopen om handelsdoeleinden te dienen. In de Verenigde Staten besteedt de overheid miljoenen dollars aan de bestrijding van West Nile virus, een ziekte die van nature niet in de VS voorkwam, maar nu jaarlijks meer dan 5000 mensen treft. Het zou onacceptabel zijn als een (tropische) virusziekte Nederland zou treffen omdat er geen wettelijke maatregelen bestaan de handel in sierbamboe te stoppen. Het is nog niet te laat om zulke maatregelen in te stellen. Op de plaats van vertrek (Zuid-China) kunnen preventieve maatregelen genomen worden die overleving van eitjes van de mug onmogelijk maken, maar het ware beter als de handel in deze planten geheel stopgezet zou worden. Niet alleen Nederland, maar ook andere Europese landen kunnen door uitbraak van een virusinfectie getroffen worden.