Frankrijk haalt klimaatdoelen niet

Parijs. Frankrijk is niet in staat zijn eigen klimaatdoelstelling voor 2050 te halen. De Franse regering wil de uitstoot van broeikasgassen reduceren tot een kwart van de huidige uitstoot en heeft daarover in 2005 een wet aangenomen. Maar volgens de krant La Tribune, die inzage heeft gehad in een binnenkort te verschijnen energierapport, is slechts iets meer dan een halvering haalbaar. Alleen als er op korte termijn grote technologische vernieuwingen komen, kan de toenemende uitstoot als gevolg van de groeiende energiebehoefte worden gecompenseerd.