Forse daling van aantal importbruiden

Het aantal mannen van Turkse en Marokkaanse afkomst dat een bruid ‘haalt’ uit het land van herkomst, is de afgelopen vijf jaar in beide groepen met tientallen procenten afgenomen.

In 2006 ging het om 36 procent van de Turkse bruidegoms en 29 procent van de Marokkaanse bruidegoms. In 2001 haalde nog 61 procent van de Turkse bruidegoms en 59 procent van de Marokkaanse de bruid uit deze landen.

Dit blijkt uit gisteren gepresenteerde cijfers van het CBS tijdens de Dag van de Demografie in Utrecht.

Tegelijk is het aantal ‘gemengde’ huwelijken – ofwel huwelijken tussen Turken (7 procent) of Marokkanen (9 procent) en autochtone Nederlanders – amper gestegen. Sociologen beschouwen gemengde huwelijken als een teken van vergevorderde integratie. Het aantal gemengde huwelijken tussen Surinamers of Antillianen en Nederlanders is veel groter: 43 procent van de Antilliaanse mannen trouwt met een Nederlandse en 22 procent van de Surinaamse mannen.

Turken en Marokkanen van de tweede generatie (hier geboren) trouwt in grote meerderheid met eveneens hier geboren Turkse of Marokkaanse partners.

Een van de mogelijke oorzaken van de daling in de ‘huwelijksmigratie’ is de wetswijziging uit 2004 die eist dat de man of vrouw die een huwelijkspartner uit het buitenland wil halen ouder moet zijn dan 21 jaar en minimaal 120 procent van het minimumloon moet verdienen. Bovendien moet de bruid (of bruidegom) eerst in het land van herkomst een inburgeringscursus volgen, op eigen kosten, en vervolgens weer in Nederland.

Bedoeling van die wetswijziging was om de huwelijksmigratie terug te dringen. Ten eerste waren de doorgaans analfabete bruiden die werden ‘gehaald’ in het buitenland zich minder bewust van hun rechten dan vrouwen die hier zijn opgegroeid. Daarnaast is de taal die thuis gesproken wordt in zulke huwelijken doorgaans niet Nederlands waardoor de kinderen aan school beginnen met een forse taalachterstand.

Een andere oorzaak voor de daling kan zijn dat Turkse en Marokkaanse jonge mannen het huwelijk gewoon uitstellen tot ze ouder zijn en meer verdienen, zo bleek op de presentatie. Het aantal jonge mannen in die bevolkingsgroepen in de huwbare leeftijd stijgt immers, terwijl het feitelijke aantal huwelijken in die leeftijdscategorie en die bevolkingsgroepen de laatste paar jaar is gedaald.