Eurlings: A9 kan wel breder

Ter bestrijding van de files tussen Schiphol en Almere zullen de snelwegen in deze omgeving worden verbreed. Met dat voorstel van minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat, CDA) zal het kabinet vrijdag waarschijnlijk instemmen, zo melden Haagse bronnen.

De verbreding van de snelwegen geldt in eerste instantie de A1 de A10-oost bij Amsterdam. Later zal vermoedelijk ook een deel van de snelweg A9 worden verbreed. Het kabinet zal nog wel een final check uitvoeren om na te gaan of de verbreding van de A9 nog nodig is als de kilometerprijs zal zijn ingevoerd en daardoor de files wellicht al zullen zijn verminderd. Minister Eurlings denkt van wel.

Het kabinetsbesluit moet een einde maken aan een jarenlange discussie over de aanpak van de files in de noordelijke Randstad. Het vorige kabinet wilde een keuze maken tussen twee varianten; een nieuwe snelweg tussen de A6 en de A9 met onder meer een tunnel langs het Naardermeer, of het verbreden van alle snelwegen in de omgeving. Onder meer na felle protesten besloot toenmalig minister Peijs (CDA) in 2006 af te zien van een nieuwe snelweg en te kiezen voor grootscheepse verbredingen. Na kritiek van onder meer het CPB en het ministerie van Financiën werd echter afgezien van verbreding van de A9. Dat zou niet kostenefficiënt zijn. Het plan van minister Eurlings voorziet nu weer wél in verbreding van de A9. Aan het project betalen behalve het Rijk ook de provincie Noord-Holland en enkele gemeenten mee, waaronder Amsterdam.