EU zet in op waterstoftechnologie

Het Energiecentrum in Petten, waar de Europese Commissie onderzoek naar toepassingen van waterstof laat uitvoeren. Foto Roger Cremers Nederland, Petten, 09-10-2007 Waterstof- en brandstofceltechnologie‘n testbanken bij het instituut voor energie. Het Instituut voor Energie, een onderdeel van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie, levert wetenschappelijke en technische ondersteuning voor het concipi‘ren, ontwikkelen, implementeren en monitoren van communautair energiebeleid. Het accent valt daarbij met name op zekerheid van de energievoorziening en duurzame en veilige energieproductie. PHOTO AND COPYRIGHT ROGER CREMERS Cremers, Roger

De Europese Commissie wil grootschalig inzetten op de bevordering van waterstof als toekomstige energiedrager en op het gebruik van brandstofcellen.

Vanmiddag hebben de eurocommissarissen Verheugen (Industrie) en Potocnik (Wetenschap) plannen gepresenteerd om de ontwikkeling en marketing van waterstoftechnologie en brandstofcellen te bevorderen. Tussen 2010 en 2020 zouden deze op commerciële schaal toepasbaar moeten zijn, onder meer voor schonere en veiligere auto’s.

Potocnik kondigde een onderzoeksproject van een miljard euro aan naar waterstoftechnologie en brandstofcellen. Dit ‘gemeenschappelijk technologie initiatief’ beoogt samenwerking tussen publieke en private partijen te bereiken op gebieden van hoogwaardig technologisch onderzoek.

De Commissie stelt 470 miljoen euro beschikbaar en deelnemende private partners zullen ten minste eenzelfde bedrag investeren. Hiermee moet de technologieontwikkeling versneld worden.

Tot de private partijen die deelnemen aan het Europese waterstofproject behoren energiebedrijven zoals Shell, de automobielindustrie, bedrijven die brandstofcellen produceren, en universitaire onderzoeksinstituten.

Eurocommissaris Verheugen kondigde aan dat EU technische standaards gaat opstellen waaraan auto’s moeten voldoen die geschikt zijn om te rijden op waterstof. Dit zullen „schone en veilige auto’s” worden, aldus Verheugen.