Boycot Olympische Spelen i.p.v. Birma

Een boycot van de Birmese junta in de vorm van het weigeren van visa aan de generaals en een handelsboycot, zoals Nederland en de EU voorstaan, getuigt van het ontbreken van kennis en inzicht. Efficiënter en dapperder lijkt het mij als het kabinet actie in de EU onderneemt om te komen tot een gezamenlijke boycot van de Olympische Spelen in Peking als China niet bereid is zijn invloed op Birma aan te wenden om daar democratie toe te staan.