Vroegere minister Georgië bedenkt zich

De vroegere Georgische minister van Defensie Irakli Okroeasjvili heeft gisteren alle beschuldigingen die hij eind vorige maand tegen president Michail Saakasjvili uitte, teruggenomen.

Okroeasjvili, een vroegere vertrouweling van Saakasjvili die vorig jaar met hem brak, richtte eind september een eigen politieke partij op en betichtte Saakasjvili van een reeks misdrijven. Zo zou de president hem hebben opgedragen de mediatycoon Badri Patarkatsisjvili te vermoorden, zou hij betrokken zijn bij andere moorden, zouden hij en zijn familie zich op corrupte wijze een miljard dollar hebben toegeëigend en zou toenmalig premier Zoerab Zvania in 2005 geen natuurlijke dood zijn gestorven, maar zijn vermoord. President Saakasjvili noemde de beschuldigingen „onvergeeflijke leugens”, maar ging niet inhoudelijk op de verwijten van de voormalige minister in.

Twee dagen later werd Okroeasjvili gearresteerd – niet om wat hij had gezegd, maar op de aanklachten afpersing, het aannemen van steekpenningen en nalatigheid als minister. Nog enkele dagen later sloten acht oppositiepartijen zich aaneen in een front tegen Saakasjvili.

Gisteren trok Okroeasjvili alle beschuldigingen in en verklaarde hij zich op de televisie tegelijkertijd schuldig aan de misdaden die hem worden verweten. Hij zei tot zijn beschuldigingen te zijn gekomen om daar politiek gewin mee te behalen. „Ik deed het om Saakasjvili in diskrediet te brengen”, zo zei hij.

Volgens de oppositie en volgens Okroeasjvili’s verdediger is de oud-minister gezwicht voor „onmenselijke druk” die in de gevangenis op hem is uitgeoefend. „Alle internationale normen zijn geschonden”, zo zei advocate Eka Beselia. Volgens haar heeft ze geen toegang tot haar cliënt gehad toen hij gevangen zat. De oppositie, die haar aanhang heeft opgeroepen op 2 november massaal bij het parlement tegen Saakasjvili te demonstreren, sprak van „politieke moord” op Okroeasjvili, zoals de leider van de Volkspartij, Koba Davitasjvili, het uitdrukte. Hij bestempelde de oud-minister van „een gijzelaar van een terroristische bende”.

Volgens leiders van de regerende partij, de Nationale Beweging, is er evenwel niets aan de hand. „Deze persoon heeft geprobeerd de autoriteiten te chanteren. Toen hij zag dat dat niet werkte, besloot hij te bekennen en de waarheid te vertellen”, aldus een parlementariër van de Nationale Beweging. Hij zei ook het „interessant” te vinden dat Okroeasjvili de zes miljoen dollar op tafel kon leggen die hij als borgtocht moest betalen.

Een andere woordvoerder van de regeringpartij meldde dat mediatycoon Badri Patarkatsisjvili – oud-zakenpartner van de Russische oligarch Boris Berezovski – gisteren onmiddellijk het land verlaten heeft nadat hij Okroeasjvili’s bekentenis op de televisie had gezien, en begreep dat zijn „samenzwering” tegen Saakasjvili was mislukt. (Reuters, AP, BBC)