Topman weg na problemen in thuiszorg

De recente problemen met de budgetten en aanbestedingen in de thuiszorg, heeft een eerste bestuurlijke slachtoffer geëist. Bestuursvoorzitter Theo Meuwese van Meavita Nederland moet vertrekken.

Dat heeft de raad van commissarissen aan het personeel bekendgemaakt. Bij Meavita Nederland, de tweede thuisorganisatie van het land, werken 20.000 mensen. De organisatie heeft een omzet van 498 miljoen euro, waarop vorig jaar een verlies van 11 miljoen euro werd geleden.

Het vertrek van Meuwese is onder meer het gevolg van het feit dat de centrale ondernemingsraad (COR) vorige week bij de raad van commissarissen aan de bel trok. Sombere kwartaalreportages waren aanleiding om aan te dringen op maatregelen, aldus COR-voorzitter Riek van Kampen. „De prognoses voor het einde van het jaar waren voor ons reden om in actie te komen”.

Volgens Loek Hermans, voorzitter van de raad van commissarissen van Meavita, was er verschil van opvatting over „de richting en de wijze waarop de organisatie bestuurd moet worden”.

Door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn veel thuiszorgorganisaties in de problemen geraakt. Bij de verplichte aanbestedingen hebben organisaties aangeboden om onder de kostprijs te werken. Thuiszorgondernemers klaagden de afgelopen maanden dat ze duizenden mensen moeten ontslaan. Staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid, PvdA) zei vorige week in de Tweede Kamer dat de ondernemers de problemen aan zichzelf te wijten hebben omdat zij hun organisatie niet op orde hebben.

Eén van de projecten waar Meavita de afgelopen jaren miljoenen in heeft geïnvesteerd, was het Meavita Thuis-project. De bedoeling hiervan was dat cliënten via een webcam en de televisie met hun thuiszorghulp zouden kunnen communiceren. In 2006 zouden al tienduizenden mensen op dit systeem aangesloten moeten zijn, maar het zijn er nog steeds niet meer dan enkele honderden.

Theo Meuwese wordt opgevolgd door Daan van de Meeberg, die al lid was van het bestuur van Meavita. Volgens Loek Hermans krijgt Meuwese een vertrekpremier van „minder dan twee jaarsalarissen”. Meuwese had volgens het jaarverslag in 2006 een bruto inkomen van circa 170.000 euro.

    • Herman Staal