Kamer: bescherming beleggers moet beter

DEN HAAG. De Tweede Kamer wil dat beleggers beter beschermd worden tegen zwendel met beleggingsfondsen. Aanleiding is een groep van ongeveer tweehonderd particuliere beleggers die minimaal vijftigduizend euro hebben geïnvesteerd in het beleggingsfonds Royal Dubai en nu de dupe lijken te zijn van zwendel. Beleggingen boven de vijftigduizend euro vallen nu nog buiten de controles van de Autoriteit Financiële Markten, omdat gedacht wordt dat het dan alleen om professionele beleggers gaat. Volgens CDA, PvdA en SP worden steeds vaker ook niet-professionele beleggers benaderd. De partijen willen met minister Wouter Bos (Financiën) aanpassing van de grens van vijftigduizend euro bespreken.