HRW wil einde aan executies in China

China moet alle executies van ter dood veroordeelden staken als een gebaar van goede wil in aanloop naar de Olympische Spelen van 2008 in Peking. Daartoe heeft mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) vandaag opgeroepen.

Volgens HRW is China het land waar de meeste doodvonnissen worden uitgevoerd. Exacte cijfers zijn niet bekend, omdat de Chinese regering alle statistieken met betrekking tot de doodstraf beschouwt als staatsgeheim. Volgens schattingen van HRW voert China ongeveer 7.500 executies per jaar uit. Dat zou betekenen dat er ruim twintig mensen per dag ter dood worden gebracht. Amnesty International zegt dat China op zijn minst 1.770 mensen heeft geëxecuteerd in 2005.

„Wegens de structurele tekortkomingen in de Chinese rechtspraak krijgt geen enkele ter dood veroordeelde in China een eerlijk proces dat voldoet aan de internationale standaarden”, aldus Brad Adams, directeur van de afdeling Azië van HRW.

China is zijn systeem van ter dood veroordeling langzaam gaan hervormen, na een aantal onterechte executies van hooggeplaatste personen die tot boosheid leidden onder de Chinese bevolking. Zo moeten met ingang van dit jaar alle doodvonnissen worden beoordeeld door het Hooggerechtshof. Het Hof heeft ook meer openheid toegezegd. Maar volgens HRW is dit niet genoeg.

De oproep van HRW is de jongste poging om de Olympische Spelen in Peking te gebruiken om druk uit te oefenen op China om de mensenrechtensituatie te verbeteren. Veel landen hebben de afgelopen weken gezegd dat China zijn invloed op de Birmese junta moet gebruiken om de politieke crisis daar op te lossen. De Spelen zouden Peking tot een hardere opstelling ten opzichte van het Birmese regime hebben bewogen. (AP, Reuters)