Einde grensconflict Honduras-Nicaragua

Den Haag. Honduras krijgt vier eilandjes in het Caraïbisch gebied toegewezen, waarvan de eigendomsrechten eerder door Nicaragua werden betwist. De maritieme grens tussen beide landen schuift op in het voordeel van Nicaragua. Dat heeft het Internationaal Gerechtshof gisteren bepaald. In 1999 brak tussen beide landen bijna een oorlog uit over de grens en de eilanden. In het gebied wordt gevist; onder de zeebodem bevindt zich vermoedelijk een olievoorraad. De presidenten van beide landen zullen elkaar ontmoeten bij de nieuwe grens, om het einde van hun dispuut te bezegelen.