De droevige jonkheer

Volgens Jan Blokker schreef Henk van Osch de ‘goed gedocumenteerde, biografie’ Jonkheer D.J. de Geer. De teloorgang van een minister president (Boom, €35,–), premier van 1939 – 1941. ‘Dat hij in Londen tot de „defaitistische” ministers behoorde die in een Duitse overwinning geloofden of zelfs bereid waren achter de Engelse rug om via Zweden een afzonderlijke vrede met Hitler te zoeken, was van meet af aan bekend. Het woord desertie viel pas, en de woede van het strijdbare deel van de Nederlandse kolonie (Wilhelmina voorop) werd gewekt, toen hij de „veiligheid” van bezet Nederland verkoos boven een relatief riskant leven in Londen, en de vijand inschakelde om z’n laffe zin te krijgen. Fascinerend natuurlijk, dat totale demasqué van iemand die zonder oorlog als een gerespecteerde staatsman had kunnen sterven. [...] Zonder de jonkheer helemaal te willen schoonwassen, verdedigt Van Osch hem dapper, ofschoon niet altijd met goede argumenten. „Zonder koningin Wilhelmina”, lezen we „zou het noodlot aan De Geer misschien zijn voorbijgegaan” – een krasse uitspraak. In zijn nuttige biografie heeft Van Osch heel breed en heel systematisch naar het verdrietige einde toe gewerkt’.