Brits veto EU-verdrag blijft optie

Een commissie van het Britse Lagerhuis is vanmorgen tot de conclusie gekomen dat het Europese Hervormingsverdrag „in wezen gelijk” is aan de verworpen Europese Grondwet.

Dit is pijnlijk voor de regering van premier Gordon Brown. Die heeft steeds betoogd dat het nieuwe verdrag voor de Europese Unie zozeer afwijkt van de EU-grondwet, dat een referendum niet nodig is. Zo redeneert ook de Nederlandse regering. Browns voorganger Blair beloofde over de grondwet een referendum, maar dat is na het ‘nee’ in Frankrijk en Nederland in 2005 nooit gehouden.

Volgens de Lagerhuiscommissie die Europese verdragen kritisch onderzoekt, moet de regering nauwkeuriger aangeven hoe ze in staat is zich aan essentiële delen van het Hervormingsverdrag te onttrekken.

Brown en Blair betogen dat de Britse soevereiniteit over onder meer buitenlandse politiek, asielzaken en arbeidsmarkt door ‘opt-outs’ is gewaarborgd. De commissie, waarin parlementariërs van Browns Labourpartij de meerderheid vormen, meent dat dit niet helder uit het verdrag blijkt.

Brown zei eerder dat hij bij de komende EU-top het verdrag alsnog zal vetoën als de ‘opt-outs’ niet haalbaar zouden blijken. Gesteund door enige kranten voeren de Britse Conservatieven campagne voor een referendum over het Hervormingsverdrag.