Bouw minst veilig

Met 12.000 ongelukken per jaar blijft de bouw de onveiligste sector om in te werken. Veel ongevallen zijn te wijten aan onveilig gedrag van zowel werknemers als werkgevers. Dat blijkt uit een analyse van rapporten van de Arbeidsinspectie die werd verricht in het kader van de Week van de Veilige Bouw, een campagne van het ministerie van Sociale Zaken en de bouwwereld om het veiligheidsbesef te bevorderen.

Een kwart van de bouwvakkers die op de eerste hulp in het ziekenhuis belanden, is tussen de 15 en 24 jaar. De Arbeidsinspectie let daarom extra op de arbeidsomstandigheden van jongeren op de bouwplaats. In driekwart van alle gevallen is het ongeluk een gevolg van handelen van werknemers en werkgevers. Gebrekkige samenwerking en communicatie, weinig besef van de risico’s of conflicten over voortgang en kosten van een project vormen belangrijke risicofactoren. Slecht materiaal is slechts in 10 procent van de gevallen de oorzaak.

Voor werken op grote hoogte zijn vaak onvoldoende voorschriften aanwezig. Vallen van een steiger, dak of verdieping is het meest voorkomende ongeluk bij bouwvakkers. In de helft van de gevallen is de bescherming langs de randen van daken of verdiepingen niet in orde.

FNV Bouw vindt dat de veiligheidsvoorschriften beter moeten worden nageleefd. Uit eigen onderzoek van de vakbond onder 233 leden is gebleken dat een op de tien bouwvakkers vaak opdrachten uitvoert die in strijd zijn met de voorschriften. Ruim 60 procent van de werknemers overkomt dat een enkele keer. Bijna een derde zegt op het werk nooit voorlichting te krijgen over veilig werken op de bouwplaats.