Bewondering en ongeloof over plan Schiphol

De politiek is blij, NS ook. Maar de milieubeweging en omwonenden reageren sceptisch op het ‘totaalplan’ waar Schiphol gisteren mee kwam. „Het gaat om groei.”

Minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat, CDA) is verheugd dat de luchtvaartsector niet alleen denkt aan groei op Schiphol, maar ook aan het milieu. „Ik juich dat toe”, zegt hij in reactie op het ‘totaalplan’ van onder meer Schiphol, KLM, TNO, Stork en de TU Delft om van Schiphol de meest innovatieve én duurzame luchthaven ter wereld te maken.

Eurlings weet waar hij over praat. Tijdens het jaarlijkse Schipholdiner, gisteren, vertelde hij de verzamelde luchtvaartwereld dat hij als europarlementariër ooit een prachtig appartement „tegen een heel mooie prijs” in Brussel had weten te bemachtigen. Pas later, toen hij regelmatig ’s nachts wakker schrok van de vliegherrie, kon hij de schappelijke prijs verklaren.

Het vorige kabinet besloot een beperkte groei van luchthaven toe te staan, onder voorwaarde dat de hinder zou worden beperkt. Het plan bundelt initiatieven om ambitieuze doelen te halen, zoals een forse reductie van geluid, en reductie van CO2-uitstoot. Tegelijkertijd zal ook de bereikbaarheid van Schiphol drastisch moeten toenemen, met spoorwegstations op grotere afstand van de luchthaven, waar reizigers kunnen inchecken.

De reacties uit politiek en samenleving variëren van bewondering tot ongeloof. „Het is mooi dat de luchtvaartsector invulling geeft aan de dubbeldoelstelling. Zo hoort het. Maar de plannen maken nog wel een futuristisch indruk”, zegt Tweede-Kamerlid Paul Tang (PvdA).

Milieudefensie is „sceptisch”. Medewerker Joris Wijnhoven: „De intentie van dit plan is niet om de omwonenden te helpen, maar om de groei veilig te stellen.” Als de luchtvaartsector écht bezorgd is om het milieu, aldus Wijnhoven, dan zijn andere maatregelen dan het plaatsen van kastjes met antigeluid en de bouw van piramides heel wat zinvoller. „Het beste zou zijn het aantal vluchten te beperken. Of het vliegen duurder te maken, door bijvoorbeeld accijns op kerosine. Nu staat in het plan dat in 2015 per reizigerskilometer 10 procent minder CO2 moet worden uitgestoten. De werkelijkheid is straks dat er veel meer reizigers zijn, en dat er in totaal dus méér wordt uitgestoten.”

Omwonenden bekijken de plannen met argusogen. Voorzitter Erwin von der Meer van de 23 verzamelde bewonersplatforms spreekt van „propaganda”. Von der Meer: „Wij staan aan de vooravond van een nieuwe overlegronde over de toekomst van Schiphol. Uitgerekend op dit moment komt de luchtvaartsector met toekomstgeklets over schone vliegtuigen etcetera.” De omwonenden vinden het ook „verbazingwekkend” dat de luchtvaartsector in dit plan uitgaat van een groei in de luchtvaart met 20 procent in deze kabinetsperiode, terwijl onlangs aan de zogenoemde tafel van Alders tot 2010 juist een minder sterke groei is afgesproken. Het is niet anders, zegt Ben Droste, een van de opstellers van het plan. „We zijn uitgegaan van een groei die vóór de Alderstafel was afgesproken.”

Anderen zijn ronduit positief. Omwonenden van de Polderbaan zijn blij met de geluidswal om het grondlawaai te dempen, waarop later de piramidevormige gebouwen zullen verrijzen. „Schiphol is serieus bezig”, zegt voorzitter Theo Backx van de bewonersvereniging Hoofddorp-Noord.

NS is goed te spreken over het plan om treinstations om te bouwen tot frontstores van Schiphol. De NS wil al langer stations langs autosnelwegen om forensen uit de file de trein in te lokken. „Die stations kunnen waarschijnlijk ook goed door de luchtvaart worden gebruikt”, zegt een woordvoerder.