WRR: gamma-PvdA-clubje

In het rapport ‘Identificatie met Nederland’ stelt de WRR dat iemand niet alleen door zijn afkomst, maar ook door zijn functionele contacten verbonden kan zijn met de samenleving. Het is juist deze waarheid die maakt dat de boodschap van de WRR door velen gewantrouwd wordt. Immers, hoewel de WRR wordt geafficheerd als ‘onafhankelijk’, is de helft van de leden van de WRR ‘functioneel’ verbonden aan de PvdA. De opsteller van het rapport is zelfs PvdA- senator. En met slechts één bètawetenschapper is er ook geen sprake van de beoogde ‘spreiding over verschillende disciplines’. Met andere woorden de WRR kan geclassificeerd worden als een ‘gamma-PvdA-clubje’. Zeker binnen de gammawetenschappen kan de vraagstelling bepalend zijn voor de uitkomst. De socialistische ideeën van de leden van de WRR over de ‘maakbaarheid van de samenleving’ zijn medebepalend voor de kleur die het rapport gekregen heeft.

Nu bestaat volledige onafhankelijkheid in de praktijk zelden. Daarom is het in het medisch onderzoek al jaren gewoonte dat onderzoekers bij een publicatie verzocht wordt aan te geven of er sprake is van een ‘conflict of interests’. Hoewel vaak alleen de financiële banden met de farmaceutische industrie gemeld worden, dringt het besef door dat ook andere invloeden (carrière, subsidiekansen) kunnen leiden tot een gekleurde interpretatie van de resultaten van een nieuwe therapie.

De overheid heeft deze ontwikkeling naar transparantie slechts ten dele overgenomen. Zo moeten Kamerleden hun nevenfuncties verplicht opgeven. Jammer is dat deze gegevens hooguit eenmaal per jaar in de media gemeld worden, terwijl we dagelijks door dezelfde media met bergen gekleurde informatie overspoeld worden. De neiging van CDA-ministers om voortdurend meer wegen aan te willen leggen – zie de poging van Eurlings om de reeds gesloten discussie over de A6-A9 te heropenen – kan nu eenmaal niet los gezien worden van het feit dat CDA-prominent Eelco Brinkman voorzitter is van ‘Bouwend Nederland’. Lobbyen staat vrij, maar de journalist heeft als taak te zorgen dat iedereen ziet welk spel hier gespeeld wordt. Beter zou het zijn als voortaan de berichtgeving voorzien zou worden van een korte toelichting, die duidelijk maakt waardoor de berichtgeving mogelijk gekleurd is.

Frits Holleman is internist en onderzoeker van geneesmiddelen voor diabetes. Hij is lid van D66. Hij woont in Weesp en is sterk gekant tegen de A6-A9.