Verzet in zorg tegen claim rijk op winst vastgoed

Ruim 400 zorginstellingen hebben een bezwaarschrift ingediend tegen de vastgoedplannen van minister Klink (Volksgezondheid, CDA). Zij konden dat tot vandaag doen. Nederlandse ziekenhuizen, verpleeg-en verzorgingshuizen en gehandicapteninstellingen protesteren tegen de claim die de overheid legt op de winst op hun vastgoedvermogen.

In juli ontvouwde Klink zijn vastgoedplannen. Hij wil ziekenhuizen vanaf volgend jaar veel meer vrijheid geven om te bouwen. AWBZ-instellingen krijgen vanaf 2009 meer ruimte om te bouwen. Zorgaanbieders moeten dan ook zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de risico’s van hun vastgoedinvesteringen.

Door de afschaffing van het oude bouwregime hebben zorgaanbieders voor investeringen in gebouwen en grond geen toestemming meer nodig van het College Bouw Zorginstellingen. Zij krijgen voor die investeringen ook geen overheidsgeld meer en zullen op zoek moeten gaan naar externe financiers.

De 400 zorginstellingen die bij het ministerie een bezwaarprocedure zijn begonnen, denken dat Klinks plannen zo rigide zijn dat ze nooit investeerders zullen vinden. Klink wil dat de meerwaarde van hun huidige onroerend goed behouden blijft voor de zorg. De minister wil voorkomen dat vermogen „weglekt” bij de verkoop van onroerend goed.

Zorginstellingen vinden dat onacceptabele overheidsbemoeienis en voeren aan dat zij „private ondernemingen” zijn. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen haalt het voorbeeld aan van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam. „Het OLVG heeft in het verleden een gebouw gekregen van een filantroop. Op die schenking mag de overheid toch geen beslag leggen?”

De ziekenhuizen zeggen straks ook met een gat van 280 miljoen euro te zitten omdat geldverstrekkers een hogere rente zullen berekenen als ziekenhuizen zelf risico dragen voor hun vastgoed. De rente die banken en verzekeraars nu hanteren is laag omdat het vastgoed helemaal wordt gereguleerd door de overheid.

Om op het nieuwe bouwregime over te kunnen gaan, zullen sommige gebouwen bovendien sneller afgeschreven moeten worden. Dat levert ziekenhuizen ook een strop op van 200 miljoen euro, zegt de NVZ. Nu is het zo dat sommige niet meer bestaande gebouwen nog wel op de begroting van ziekenhuizen staan. Dat is straks niet meer mogelijk.

Klink laat weten dat de bezwaarschriften van de zorginstellingen in behandeling zijn. Morgen overlegt hij met de Tweede Kamer over zijn plannen.