Trichet: hervorming Europese arbeidsmarkt levert banen op

De Europese landen moeten harder werken aan hervormingen van hun arbeidsmarkten. Dat levert meer economische groei en meer banen op. De succesverhalen in Europa, zoals Denemarken en Ierland, zijn landen met „een enorme mate van flexibiliteit in hun arbeidsmarkten” ,aldus Jean-Claude Trichet, de president van de Europese Centrale Bank (ECB).

In Nederland zit de discussie over hervorming van de arbeidsmarkt muurvast door de kwestie van het ontslagrecht waarover vakbonden en werkgevers, alsmede de regeringspartijen CDA enerzijds en PvdA en ChristenUnie anderzijds sterk verdeeld zijn.

Trichet, die vanmorgen sprak op een persbijeenkomst in Brussel, noemde Nederland niet met name. Hij zei wel dat „hervorming van de arbeidsmarkt de belangrijkste les is” om de „relatief teleurstellende groei” van de landen van het eurogebied te verbeteren. „Elk land kan het niveau van sociale zekerheid kiezen dat het wenst. Maar bedrijven hebben een immense flexibiliteit. We vragen landen om zo krachtig mogelijke hervormingen”, aldus Trichet.

Wel noemde hij Nederland als voorbeeld van een land dat zijn economische kosten de afgelopen jaren niet goed in de hand heeft gehouden. Nederland trad in 1999 met een „zeer indrukwekkend concurrentieniveau” toe tot het eurogebied en heeft in de jaren daarna zijn concurrentiepositie zien verslechteren. Trichet riep op tot verdere liberalisering van de interne markt van de EU voor diensten en financiële producten. „We kunnen niet één munt hebben als er geen sprake is van een optimaal functionerende markt”, zei hij.

Over de op handen zijnde overname van ABN Amro door het bankentrio Fortis, Bank of Scotland en Santander wilde hij niets zeggen. De complexheid van het toezicht op de ontvlechting van de bank is volgens hem een zaak van De Nederlandsche Bank.