Musharraf herkozen tot president Pakistan

Musharraf is zaterdag herkozen als president van Pakistan. De officiële uitslag komt over tien dagen. Het Hooggerechtshof moet zich eerst uitspreken over Musharrafs kandidatuur.

Philip de Wit

De uitslag was niet officieel, maar het feestje werd alvast gevierd in de straten van Pakistan. President Musharraf, de kandidaat in generaalsuniform, won zaterdag, onder voorbehoud weliswaar, met een overgrote meerderheid de controversiële presidentsverkiezingen. Het is de eerste keer in de Pakistaanse geschiedenis dat een opperbevelhebber van het leger door het parlement is gekozen tot president.

De officiële uitslag komt pas over tien dagen. Het Hooggerechtshof moet zich eerst uitspreken over een aantal petities tegen de kandidatuur van militair Musharraf. Overheidsdienaren mogen volgens de grondwet niet meedoen aan de presidentsverkiezingen. Maar in Pakistan houdt niemand er rekening mee dat de rechters alsnog de legitimiteit van Musharrafs verkiezing zullen betwisten.

Musharraf werd gekozen door het nationale parlement en de vier provinciale raden. Meer dan dertig procent van de parlementariërs, leden van de oppositie, had tevoren ontslag genomen en de verkiezingen geboycot, terwijl parlementsleden van Benazir Bhutto’s Pakistaanse Volkspartij zich onthielden van een stemming.

Ondanks het verzet van de oppositie en de lopende procedures bij het Hooggerechtshof feliciteerden Musharraf en zijn regering zichzelf zaterdag uitbundig voor het oog van de natie. De president riep het land en de oppositiepartijen op tot nationale verzoening. En in de dagbladen stonden vandaag paginagrote foto’s van een saluerende Musharraf in burgerkleding: „Salam Pakistan. Laten we de handen ineen slaan om Pakistan naar zijn bestemming te voeren.”

De vraag is hoe het Pakistaanse volk aankijkt tegen de gang van zaken. Wijst het uitblijven van grote demonstraties tegen de verkiezingen op steun voor Musharraf, of is het puur cynisme? „Ik denk dat de mensen moe zijn van Musharraf. Ik verwacht de komende tijd grote politieke onrust in het land”, zegt Kaiser Bengali, een bekend econoom en politiek analist. „Economisch gaat het niet goed. De middenklasse heeft geprofiteerd van de hervormingen, maar voor de gewone man is alles alleen maar duurder geworden.”

Wat volgens hem veel Pakistani steekt, is dat de impopulaire president zich heeft laten herverkiezen door een parlement dat eind dit jaar wordt ontbonden. In januari zijn er parlementsverkiezingen gepland in Pakistan. De verwachting is dat de regeringspartijen, in het bijzonder de Pakistaanse Moslimliga-Q, wegens hun steun aan Musharraf afgestraft zullen worden door het electoraat. Iedereen gaat er vanuit dat de partij van Benazir Bhutto, de enige met een landelijke aanhang, als grote winnaar uit de bus zal komen.

Bhutto sloot vorige week een overeenkomst met president Musharraf. Op basis daarvan zullen corruptieaanklachten tegen haar komen te vervallen. Zo kan zij terugkeren naar Pakistan om campagne te voeren. Haar parlementsleden hebben in ruil voor dit akkoord vorige week geen ontslag genomen, waardoor de legitimiteit van de presidentsverkiezingen niet verder is uitgehold.

Als Musharrafs verkiezing wordt bevestigd door het Hooggerechtshof, zal de president zijn generaalsuniform uitrekken. Dan valt ook een belangrijk deel van zijn machtsbasis weg. Politicoloog en publicist Manzoor Ali Isran verwacht niet dat Musharraf het vervolgens lang zal volhouden als president. „Hij is nu de machtigste man; straks niet meer.”

Maar vooral: hij zal te maken krijgen met een vijandig parlement. En met een regering die wellicht helemaal niet met hem door één deur kan. Bhutto heeft nu dan wel een akkoord gesloten met Musharraf, maar als zij straks de parlementsverkiezingen wint, kan alles veranderen. Dan zal zij zich gesterkt voelen en minder geneigd zijn het op akkoordjes te gooien met Musharraf.

Isran vraagt zich wel af of Bhutto een antwoord heeft op het toenemende extremisme in Pakistan. Dat zal volgens de politicoloog afhangen van haar relatie met het leger. Hij waarschuwt: „Het leger en de veiligheidsdiensten hebben baat bij terrorisme en extremisme. Het geeft hun meer macht. Hoe gaat Bhutto dat straks aanpakken? Dat is geen makkelijke klus.”