Ingrijpen kredietcrisis nog ‘te vroeg’

De Europese ministers van Financiën vinden het nog „te vroeg” om in te grijpen in het toezicht en de regelgeving over complexe financiële producten. Dat staat in een werkdocument van ambtenaren van het Economisch en Financieel comité. Het comité, dat als ambtelijk voorportaal fungeert van de vergadering van ministers van Financiën, constateert dat als gevolg van de kredietcrisis de groei in Europa en in de VS onder druk komt te staan.

Maar het is te vroeg om nu al in te grijpen. Eerst moet er verder onderzoek gedaan worden naar de manier waarop de waardering en boekhouding van de complexe financiële producten te verbeteren vallen, aldus de ambtenaren. De Europese ministers van Financiën vergaderen vanavond en morgen in Luxemburg over de gevolgen van de kredietcrisis.

Op 1 januari 2008 gaat het nieuwe toezichtstelsel voor banken in Europa (Basel 2) van start. Dat zal de transparantie vergroten, met name het beoordelen van risico’s op de balansen van banken. De vraag is echter of dat voldoende zal zijn om crises als deze in de toekomst te voorkomen, of dat het nieuwe stelsel alweer aangescherpt moet worden. Daarover zal halverwege volgend jaar helderheid komen.

De complexe financiële producten liggen aan de basis van de huidige kredietcrisis. Nadat de hypotheekmarkt in de Verenigde Staten in de problemen was gekomen door wanbetalingen, bleken veel hypotheekleningen ‘doorgeleend’ te zijn aan derden. De waardering van de risico’s van die leningen bleek lastig, waardoor wereldwijd wantrouwen ontstond tussen banken onderling. Ook leningen die van een van de kredietbeoordelaars een gunstige waardering hadden gekregen (ergo: die weinig risico zouden bevatten) gingen failliet, wat de onrust vergrootte.

De Europese ministers van Financiën zullen dan ook op korte termijn kijken naar de rol van de kredietbeoordelaars in het waarderen van de complexe financiële producten. Hun rol in de waardering, de mogelijke belangenverstrengeling tussen de beoordelaars en de makers van de producten, de transparantie van het waarderingsproces staan ter discussie.

Scheidend IMF-baas Rodrigo Rato zei vandaag in de Financial Times dat de kredietcrisis wereldwijd gevolgen zal hebben voor de economische groei. Volgens hem is de crisis nog niet over en zullen regeringen budgettaire problemen krijgen. „Beleidsmakers moeten niet denken dat problemen op de bureaus van bankiers blijven. De problemen gaan nu in de richting van de reële economie”, aldus Rato. Rato wordt eind deze maand vervangen door de Fransman Domique Strauss-Kahn.

In Londen zou vandaag bekend gemaakt worden dat de crisis in de City (het zakendistrict) komend jaar tot een verlies van 6.500 banen zal leiden, met name bij financiële instellingen. Voor eind dit jaar kan de teller oplopen tot 2.000 banen, aldus het Britse Centre for Economics and Business Research. In 2007 kwamen er in The City 11.000 nieuwe banen bij, waarmee het totaal uitkomt op 349.100.

Kredietbureaus: pagina 11