Radio Voorkeur

O.V.T. Speciale uitzending i.h.k.v. de Grote Geschiedenisdag en de Week van de Geschiedenis (begint 12 okt) en het 15-jarig bestaan van OVT. Radio 1, 10.04-12.00u.

RKK Het Klooster. Kitty Bouwman over haar boek De spiritualiteit van je kind, met als ondertitel Mam, God kan zich wel in duizend stukjes verdelen. Volgens Bouwman is het kind zélf een bron van spirituele ervaring, omdat het nog dicht leeft bij de oorsprong. Verder o.a. Bert de Haan die de spiritualiteit van Willem Wilmink beschrijft in het boekjeDichter bij de hemelpoort. Radio 5, 12.00-14.00u.

Verum Bonum Pulchrum. In het museum Ons’ Lieve Heer op Solder in Amsterdam loopt op dit moment de tentoonstelling Verborgen vrouwen, over de 17de eeuwse klopjes (ongetrouwde vrouwen) die een belangrijke rol speelden in het toenmalige katholiek religieuze leven. Verder licht Arnoud-Jan A. Bijsterveld zijn boek Do ut des toe. Het gaat over de Middeleeuwse praktijk om grond of goederen aan kloosters en kerken te schenken in ruil voor eeuwige gedachtenis. Met deze memoria-praktijk probeerde de middeleeuwer orde in zijn chaotische wereld te stichten. Radio 5, 23.00-24.00u.