Peiling: verleng militaire missie in Afghanistan niet

Steun voor de Nederlandse missie in Afghanistan is onder jongeren tot 25 jaar nog lager dan onder ouderen. Dat blijkt uit de online-enquête 21minuten.nl. Van alle deelnemers vindt minder dan een kwart dat de missie moet worden verlengd. Onder jongeren is maar 16 procent voor verlenging.

De steun is lager dan de jongste peiling van het ministerie van Defensie. In september gaf 35 procent aan voorstander te zijn van de missie. Dat cijfer kwam nooit boven 50 procent (peiling van juli 2007).

21minuten.nl is een onderzoek van adviesbureau McKinsey & Company, waaraan ook NRC Handelsblad meewerkt. Het werd ook in 2005 en 2006 gehouden. De onderzoekers stelden de vraag ‘Vindt u dat de Nederlandse militairen langer in Afghanistan moeten blijven?’ aan bijna 9.000 van de 100.000 deelnemers aan het onderzoek. De vraag werd pas in een later stadium toegevoegd aan de enquête, waardoor slechts een minderheid deze heeft ingevuld.

Ouderen kijken anders tegen de missie aan dan jongeren. Van de 65-plussers vindt 40 procent dat de missie moet doorgaan, 40 procent dat de militairen moeten blijven zolang als afgesproken is en 9 procent vindt dat ze eerder moeten terugkeren.

Van de jongeren tot 25 jaar vindt ruim 40 procent dat de militairen in augustus 2008 moeten pakken. Bijna 35 procent vindt dat de militairen eerder terug moeten keren.

Het kabinet neemt naar verwachting eind deze maand een besluit over het al dan niet verlengen van de missie in de Afghaanse provincie Uruzgan. Driekwart van de respondenten vindt dat het kabinet bij dit besluit rekening moet houden met de mening van de Nederlandse bevolking.

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders ook op andere gebieden meer betrokken willen worden bij het overheidsbeleid. Zo blijkt bijvoorbeeld dat 60 procent een nieuw referendum wil over het Europees Hevormingsverdrag. Onder kiezers van alle politieke partijen is daar een meerderheid voor. De Tweede Kamer heeft deze week ingestemd met het kabinetsbesluit geen referendum te houden. Dit thema zou naar verwachting een rol spelen op het congres vandaag van de PvdA. Van de PvdA-kiezers is 58 procent voor een referendum, 30 procent is tegen.

De helft van de Nederlanders voelt zich niet vertegenwoordigd door de politiek en zou direct de premier willen kiezen. Het vertrouwen in kabinet en Tweede Kamer is laag. Burgers vragen tegelijkertijd wel op veel punten om een actiever optreden van de overheid. „De trend is bevoogding, kennelijk vinden mensen dat prettig,” zegt VVD’er Geert Dales, ex- wethouder en ex-burgemeester.

21minuten.nl

Opinie en Debat

Wachten op verbetering

Hoofdartikel

Wetenschap & Onderwijs

Meningen zijn geen feiten

Meer over de enquête op nrc.nl en 21minuten.nl