Northern Rock, een pervers verhaal

De hoop op een bod van Chris Flowers, de private equity financier, heeft de koers van de gewone aandelen van Northern Rock omhoog doen gaan. Op een niveau van 164 pence zijn ze deze week met 23 procent in waarde gestegen.

Het is een ander verhaal voor de preferente aandelen, die met 21 procent zijn gedaald naar minder dan 42 pence. Dat is pervers. De preferente aandelen zouden immers wel eens de betere gok kunnen zijn.

Laten we eens uitgaan van het best mogelijke scenario – dat een goed-gekapitaliseerde bank Northern Rock koopt. Gezien de onzekerheden die de geplaagde bank omgeven, zouden beleggers in gewone Northern Rock-aandelen geluk hebben als ze een premie in de wacht weten te slepen. Maar bezitters van de preferente aandelen moeten hun geld kunnen verdubbelen. De preferente aandelen werden boven de 90 pence per stuk verhandeld voordat de wolken zich boven Northern Rock samentrokken.

De preferente aandelen zouden het ook in het slechtst denkbare scenario beter moeten doen dan de gewone. Een minder gunstige transactie zou betekenen dat de beleggers in Northern Rock verlies lijden. De preferente aandelen hebben daar alleen later last van dan de gewone.

Zeker, beide soorten zouden de genadeklap kunnen krijgen als Northern Rock dezelfde weg gaat als Barings, dat in 1995 voor het nominale bedrag van 1 pond werd overgenomen door het Nederlandse ING. Maar als de aandeelhouders überhaupt iets krijgen, moeten de preferente aandelen in theorie volledig worden gecompenseerd.

Dus waarom laten de bezitters van de preferente aandelen het nu dan afweten? Het zou kunnen dat ze bang zijn voor een herhaling van de geschiedenis rond Sallie Mae, de Amerikaanse kredietverstrekker, waar Flowers de bezitters van gewone aandelen een betere overeenkomst biedt dan de obligatiehouders. Hij biedt de aandeelhouders een premie. Maar zijn plannen om de uitstaande leningen van Sallie Mae te securitiseren en andere obligatiehouders daaraan ondergeschikt te maken, zouden kunnen leiden tot een afwaardering door de kredietbeoordelaars. Als gevolg daarvan is de waarde van de obligaties van Sallie Mae gedaald.

Zo’n scenario lijkt onwaarschijnlijk bij Northern Rock, waar Flowers een opsplitsing wil vermijden. Het te vriend houden van de toezichthouders als er depositohouders aan boord zijn, zou hem ertoe kunnen dwingen de obligatiehouders een betere behandeling te geven.

Zeker, het is moeilijk te voorspellen hoe de crisis rond Northern Rock zal uitpakken als er zoveel onzekerheden boven de bank hangen. Maar de preferente aandelen zouden toch wel eens de beste gok kunnen zijn.

Mike Verdin