Klimaatomslag in Delft

Waar je al geen nieuws van kunt maken. Hij is om! kirt Karel Knip triomfantelijk (‘Klimaatomslag in Delft’, W&O, 29 september). Alsof het iets bijzonders is dat een wetenschapper tegen het licht van nieuwe feiten zijn mening herziet. Alleen gelovigen wijzigen hun mening niet. Ik heb al in de uitzending van NOVA van 1 februari gezegd dat ik het Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC) het voordeel van de twijfel gun als het gaat om de vraag of de mens een bijdrage heeft geleverd aan de opwarming van het klimaat. De laatste dertig jaar loopt de gemeten temperatuurcurve hoger op dan uit natuurlijke oorzaken verklaard kan worden. En het feit dat steeds meer weerstations in stedelijke omgeving zijn komen te liggen (urban heat island effect), eerder een argument tegen menselijke invloed op de opwarming, blijkt volgens het vierde IPCC rapport alleen van lokaal belang te zijn. Ik denk nog steeds dat variaties in zonneactiviteit de voornaamste drijvende kracht vormen achter klimaatveranderingen als de koudeperiode tussen 1945-1975 en de Kleine IJstijd. En ik denk nog steeds dat wat wij nu zien gebeuren een peuleschil is in verhouding tot alles wat de aarde al heeft meegemaakt. Maar ik accepteer voor het moment het argument van het IPCC dat de stralingsforcering van de zon op zichzelf niet voldoende is om de opwarming van de laatste dertig jaar te verklaren. Dat betekent overigens allerminst dat het ook in de toekomst warmer zal worden: daarvoor zijn de onzekerheden in de andere factoren te groot. Voor doemscenario’s is geen plaats. En als iemand straks weet aan te tonen dat de zon tóch de schuldige is zal ik mijn mening weer herzien. Zo werkt de wetenschap.

Er is nog veel onzekerheid. Iedereen slaat elkaar om de oren met het artikel dat vorige week in Nature is gepubliceerd. Maar het artikel van de week daarop spreekt dat weer tegen. “Bomen stoten methaan uit.” O nee, toch niet. “Je moet bomen planten tegen opwarming van het klimaat.” O nee, toch niet, want de albedo wordt zoveel minder dat ze juist netto opwarming veroorzaken. Het negatieve effect van wolken op de temperatuur kan net zo groot zijn als het positieve effect van koolzuurgas. We weten het gewoon nog niet. Knips artikel draagt helaas bij aan de hijgerigheid die rond het klimaatdebat is ontstaan. Daarmee is de wetenschap niet gediend, en de samenleving ook niet. We moeten beter leren omgaan met onzekerheid.