Justitie pakt discriminatie strenger aan

Justitie gaat harder optreden tegen discriminatie. Het Openbaar Ministerie zal bij delicten die een discriminatoire achtergrond hebben de strafeis met een kwart verzwaren.

De politie gaat niet alleen aangiftes, maar ook alle meldingen van discriminatie in behandeling nemen. Dit blijkt uit de nog vertrouwelijke ‘Aanwijzing discriminatie’ van het college van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie, die vanaf 1 december ingaat. Het kabinet heeft gezegd prioriteit te geven aan de bestrijding van discriminatie.

Aan ieder politiekorps wordt een officier van justitie toegevoegd die zich in het bijzonder met discriminatiezaken zal bezighouden. Ook binnen de korpsen worden mensen aangesteld die belast zijn met discriminatiezaken. Minstens twee keer per jaar bespreken justitie en politie alle incidenten met lokale organisaties tegen racisme, zoals Art. 1 en Radar. De politie zal bij bijvoorbeeld moskeeën en homobelangenorganisaties actief navraag doen naar incidenten.

Ook gaat de politie minderheden aansporen vaker aangifte te doen, door bijvoorbeeld te flyeren bij uitgaansgelegenheden en moskeeën.

Beleidsmedewerker Floris Tas van het Landelijk Expertisecentrum Diversiteit van de politie zegt dat er nu te weinig aangifte wordt gedaan. In 2005 heeft het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld 241 zaken van discriminatie behandeld. Tas: „Dat is een schijntje van wat zich in de samenleving afspeelt. Marokkanen die aan de deur worden geweigerd nemen vaak niet de moeite om aangifte te doen en ook Antillianen raken we kwijt. Ook weten veel slachtoffers de weg niet te vinden.”

Politieagenten moeten beter leren doorvragen, zegt Tas. En delicten waarbij sprake is van discriminatie zullen beter worden geregistreerd en geanalyseerd. Nu worden ze opgetekend als vernieling of mishandeling.

Aan vormen van discriminatie die niet strafbaar zijn, wordt nauwelijks aandacht besteed. Tas noemt als voorbeeld een brief aan een directeur van een woningcorporatie waarin buurtbewoners zeggen niet naast een ‘apengezin’ te willen wonen. Dat is niet strafbaar omdat het niet in de openbaarheid gebeurt. Maar, zegt Tas: „Het is het betonrot van de samenleving. Zoiets moet direct met betrokkenen worden besproken.”

Deze week werd een Liberiaans gezin weggepest uit Waspik in Noord-Brabant. Het gezin werd sinds hun komst in het dorp geregeld uitgescholden en bedreigd. Het gezin meldde drie incidenten bij de politie, voordat de gemeente in actie kwam.