Internet Weblog van de dag

Weblog Woordhoek. ,,Wat deed een maandagvrouw op maandag?’’ vraagt Ewoud Sanders in deel zes van zijn cursus Bargoens. ,,Een uitgebreide beschrijving van de maandagvrouw is te vinden in de memoires van K. Groen, een rechercheur van de zedenpolitie in Amsterdam’’, verklaart Sanders. In 1951 schreef Groen in zijn boek Kamer 13: ,,Als ‘n typisch Amsterdams verschijnsel maak ik nog gewag van de z.g. maandag-vrouwen. Dat zijn meestal gehuwde vrouwen, die zes dagen zedig leven en hun huishouding waarnemen, maar die de tweede dag der week beschouwen als de dag, die aan Venus gewijd dient te worden. Men kan ze ’s maandags op de Nieuwe Dijk en omgeving bij dozijnen in verschillende tingeltangels (= cafés) aantreffen. Verscheidenen van hen kan men als verkapte prostituees classificeren, want ze zijn meestal niet afkerig van een vertrouwelijk tête à tête met een provinciaal in een of ander obscuur hotelletje of stille knip. Aan ons bureau werd de maandag altijd beschouwd als de drukste dag voor de rendez-vous-gelegenheden.”

http://weblogs.nrc.nl/weblog/woordhoek/