Ideologie won

Will Eltink Parlementair onderzoek onderwijsvernieuwing, hoorzitting in het Stedelijk College te Eindhoven. Foto Dierk Hendriks parlementaire onderzoeken onderwijs Hendriks, Dierk

Will Eltink, onderwijsadviseur: “Wat uit Den Haag komt heeft vaak een sterk ideologische inslag. Zoals het idee van de basisvorming of ‘samen naar school’: alle kinderen dezelfde leerstof, of alle leerlingen in het regulier onderwijs om ze gelijke kansen te bieden. Het onderwijs heeft van het begin af aan gezegd ‘dan doe je iedereen tekort’, maar de ideologie won het. En de docenten gingen uiteindelijk braaf mee. Er werd te weinig samengewerkt om ertegenin te kunnen gaan. Scholen waren concurrenten in de slag om de meeste leerlingen, en leraren in de slag om de meeste uren voor hun vak. Ik hoop dat scholen de vrijheid krijgen en nemen om meer van elkaar te gaan verschillen. Dan krijg je een gevarieerd aanbod. Een goed initiatief is de ‘academische school’ waar wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar wat effectief is in leerprocessen en hoe je docenten kunt leren zo te werken. Als je daarover kennis ontwikkelt, kun je de ideologie loslaten. Als je de inspectie dan maar streng laat toetsen op de resultaten.”