En verder...

82 procent zegt zijn stoep schoon te houden.

51 procent vindt dat een burger dient te zorgen voor zijn eigen ouders.

39 procent zegt vrijwilligerswerk te doen, gemiddeld 16 uur per maand. 61 procent doet geen vrijwilligerswerk.

98 procent noemt rolmodellen uit de media niet als een bron van invloed. Meest genoemde bronnen zijn ouders (90 procent) en eigen ervaringen (64 procent).

67 procent vindt dat hij genoeg doet voor de samenleving, 20 procent vindt dat niet. 52 procent vindt dat Nederlanders in het algemeen niet genoeg doen voor de samenleving, 30 procent vindt van wel.

90 procent onderschrijft de uitspraak ‘Ik ga altijd respectvol met anderen om.’ 3 procent niet.

64 procent vindt dat er een vorm van sociale dienstplicht moet worden ingevoerd, 27 procent is daar tegen.

53 procent vindt dat de overheid kaartjes voor musea moet subsidiëren, 39 procent niet.

51 procent vindt dat een burger dient te zorgen voor een goede opvoeding van zijn eigen kinderen.

50 procent vindt niet dat de aanwezigheid van een dictatuur in een land militair ingrijpen rechtvaardigt door democratische landen, 16 procent onderschrijft die stelling wel.

60 procent noemt betrouwbaarheid als een van de belangrijkste vier kwaliteiten van een politicus.

61 procent is tegen een verhoging van de kiesdrempel zodat alleen grotere partijen nog in de Tweede Kamer komen, 28 procent is daar voor.