Den Haag luistert wél naar het thuisfront

Hoeveel bodybags zijn er nodig voordat het thuisfront van de Nederlandse militairen zich tegen de missie in Afghanistan gaat keren, zoals in Groot-Brittannië lijkt te gebeuren?

'Bij ieder Nederlands slachtoffer stel ik mij die vraag', zegt Ine van der Linden, co”rdinator van Thuisfrontafdeling (TFA), een groep vrijwilligers die zich inzet voor ouders en andere familieleden van Nederlandse militairen in Afghanistan. 'Maar wat in Engeland gebeurt, speelt hier nog lang niet.'

Van der Linden ziet grote verschillen. Ten eerste het aantal slachtoffers. In Afghanistan zijn al 78 Britse militairen gesneuveld.

Nederland (met 1.600 militairen in de provincie Uruzgan) heeft er nu tien (telling van 14 september).

Nederland lijkt voor een groot deel nog achter de missie te staan. Uit diverse opinieonderzoeken blijkt dat ongeveer de helft van de Nederlanders voorstander is van de interventie in Afghanistan. Maar ervaringen uit het verleden laten zien dat de steun van de natie vaak niet meer is dan een grillige dagkoers. Eén grote bomexplosie en weg is mogelijk de steun. Ook nare televisiebeelden kunnen de publieke opinie over een oorlog plotseling doen kantelen. Zoals in 1993 in de VS gebeurde, toen dode Amerikaanse militairen in Somalië voor het oog van een camera door de straten werden gesleept.

Vergeleken met Groot-Brittannië heeft het Nederlandse ministerie van Defensie meer oog voor de achterblijvers, zegt Ine van der Linden, die zelf ook twee zonen in het leger heeft. Zo zijn er zogeheten thuisfrontdagen, waar vertegenwoordigers van de legerleiding vragen van bezorgde ouders en relaties beantwoorden. Ook is er een telefonische hulplijn waar dag en nacht vragen kunnen worden gesteld over Nederlandse militairen te velde.

Van der Linden heeft de indruk dat de Nederlandse politiek wél luistert naar het thuisfront. In tegenstelling tot oud-premier Blair, die niet wilde luisteren naar het relaas van een moeder, is Van der Linden al eens op bezoek geweest bij premier Balkenende om over de missie te praten.

Het thuisfront is in Nederland goed georganiseerd en vormt een effectieve lobbyorganisatie. Toen vorig jaar zomer de 107-mm raketten van Talibaan wel erg dicht in de buurt van de legertenten insloegen, toonde TFA zich bezorgd. Defensie besloot kort daarop de tentzeilen waar de militairen onder werken en slapen, te verruilen voor zwaar gepantserde containers. Dat is uniek: de militairen uit de 36 andere landen die actief zijn in Afghanistan slapen in tenten.

Lees de columns van stafofficier Bert en 'thuisfronter' Marianne op www.thuisfrontafdeling.nl

    • Jaus Müller