De schoonheid en het beest

Cultuur en macht, daarom gaat het in deze M vooral.

Eerst maar de macht, de politiek, Het Beest, zeg maar, dan eindigen we bij De Schoonheid, de cultuur.

Deze maand, oktober, hervat het Britse parlement zijn beraadslagingen, na een lang zomerreces. Zeker aan de orde komt dit punt: hoe lang moeten we onze troepen nog in Irak en Afghanistan houden. De Britten thuis voeren dat debat al volop, blijkt uit de reportage die Hieke Jippes maakte voor dit nummer van M.

De vraag, hoe zinvol is deze oorlog tegen terrorisme, speelt ook in de Verenigde Staten, waar de steun voor president Bush's Irak-beleid steeds verder lijkt te verkruimelen. Veel van de vertrouwelingen van Bush, te vinden op het kaartspel, dat in 2004 van hem en zijn steunpilaren is gemaakt, zijn inmiddels vertrokken. De stemming aan het thuisfront voor de Amerikaanse president is van belang. Volgend jaar kiest Amerika een nieuwe president. Hoe dat in zijn werk zal gaan, op het niveau van de individuele kiezer, heeft de Amerikaanse psycholoog Drew Westen proberen te analyseren in zijn recent verschenen boek The Political Brain (Het politieke brein). In M publiceren we deze maand een samenvatting uit dit boek, waarin de psychologie van de kiezer wordt blootgelegd.

Macht maakt trots. Vandaar dat machthebbers in de Nederlanden van de zeventiende eeuw, de regenten, de kooplieden, de dominees, zichzelf graag lieten portretteren door schilders als Rembrandt van Rijn en Frans Hals. In museum het Mauritshuis in Den Haag gaat deze maand een prachtige expositie open met zulke portretten uit de Gouden Eeuw, getiteld Hollanders in beeld. Het leek de redactie van M een goed idee, daar een paar portretten van min of meer bekende hedendaagse Hollanders tegenover te zetten. We vroegen fotograaf Koos Breukel uit Amsterdam deze portretten te maken. Normaal maakt hij indringende zwartwit fotoportretten, maar voor deze serie werkte hij in kleur. Wij vinden het resultaat zo mooi, dat we besloten hebben het fotoportret van beeldend kunstenaar/schrijver Jan Wolkers, dat we op de cover hebben gezet, ook als kunstwerk in beperkte oplage aan onze lezers te koop aan te bieden.