Van der Goes

In uw Boekenbijlage van 24.08.07 rectificeert U de leeftijd van Jhr. M. van der Goes van Naters zeer correct. Minder correct is dat U vervolgens weer spreekt van `De Goes van Naters` en zijn naam verbastert. Het blijft voor U kennelijk een beetje tobben met die socialisten met blauw bloed .