Toelage voor meer chronisch zieken

Het aantal chronisch zieken en gehandicapten dat compensatie krijgt voor het eigen risico, wordt uitgebreid. Die toezegging heeft minister Klink gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer gedaan. Hij had forse kritiek gekregen op zijn afbakening van de groep chronisch zieken en gehandicapten. Die zou er toe leiden dat alleen mensen met langdurig medicijnen gebruik voor de jaarlijkse compensatie van 47 euro in aanmerking komen. De Kamer heeft er voor gezorgd dat nu ook mensen die langdurig in een AWBZ-instelling verblijven, zoals een verzorgings- of verpleeghuis op dit bedrag kunnen rekenen. Klink probeert de groep nog uit te breiden met mensen die hulpmiddelen gebruiken, zoals doven, blinden en rolstoelrijders. Hij weet niet zeker of dat al in 2008 gaat lukken.

Volgend jaar wordt de no-claim afgeschaft. Mensen die geen zorgkosten maakten kregen 255 euro terug. Voor die regeling komt een verplicht eigen risico van 150 euro in de plaats. Omdat chronisch zieken en gehandicapten veel zorgkosten maken, zijn zij dat bedrag sowieso kwijt. Met een compensatie van 47 euro zijn zij niet méér kwijt aan het eigen risico dan de gemiddelde Nederlander. De hoop is dat mensen met een eigen risico goed nadenken voordat ze naar het ziekenhuis of de apotheek gaan. Dat kostenbewustzijn moet 200 miljoen euro per jaar opleveren.

De minister wijst een rijksregeling af die de minima in de gelegenheid stelt zich te herverzekeren tegen de kosten van het eigen risico. Daar had de PvdA-fractie om gevraagd. Klink laat dat aan gemeenten over. Amsterdam is er al mee bezig.

GroenLinks, PVV, SP en VVD hebben al aangekondigd tegen het eigen risico te zullen stemmen. De stemming staat op dinsdag gepland maar kan onverhoopt uitgesteld worden als Kamerlid Vendrik (GroenLinks) voldoende steun verwerft voor een spoeddebat over de tegemoetkoming van chronisch zieken via de Buitengewone Uitgaven regeling van het ministerie van Financiën. VWS verwacht dat dit debat er komt. In het coalitieakkoord is vastgelegd op de Buitengewone Uitgaven 400 miljoen euro wordt bezuinigd, maar twee weken geleden bleek er nog eens een extra korting van 250 miljoen bovenop te komen. Vendrik eist daar opheldering over voor de stemming over het eigen risico.