Rekenkamer: jeugddetentie zonder nazorg weinig zin

Den Haag. Jeugdgevangenissen slagen er nauwelijks in om de gedetineerde jongeren te begeleiden, te heropvoeden en nazorg te bieden. Voor de 250.000 euro die het Rijk per persoon per jaar uitgeeft, leveren jeugdgevangenissen een „mager en kostbaar resultaat”. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in het onderzoek Detentie, behandeling en nazorg criminele jeugdigen. Staatssecretaris Albayrak (Justitie, PvdA) had na eerdere kritiek op justitiële jeugdinrichtingen verbeteringen aangekondigd. Maar de rekenkamer „betwijfelt ten zeerste” of die helpen. Volgens de rekenkamer laat de effectiviteit van de inrichtingen sterk te wensen over. Van de helft van de jongeren is niet bekend hoe het na vrijlating met ze gaat en of zij überhaupt nazorg hebben gehad. Tweederde van wie dat wel bekend is heeft binnen een half jaar opnieuw een delict gepleegd of heeft andere problemen. De jongeren moeten gemiddeld twee jaar wachten voordat een (verplicht) behandelplan tot stand komt. Als er wel plannen zijn, schiet de evaluatie tekort.