Radio Voorkeur

Desmet Live. Dirk Verhofstadt, vrijdenker van het jaar 2007 en oprichter van de Belgische liberale denktank Liberales, pleit o.a. voor een strijdvaardig atheïsme als basis voor de ethiek. Verder: Max Pam selecteert berichten uit de krant voor ‘goddelozen’, persoonlijke tv-hoogte- en dieptepunten van Gijs Groenteman en een paneldiscussie over integratie met o.a. Paul Scheffer. Radio 5, 18.05-19.50u.

NPS Kunststof. Fleur Bourgonje praat over haar roman Stromboli. Het eiland Stromboli raakt in verwarring door de komst van drie vrouwelijke vreemdelingen: Karin, de oorlogsontheemde uit de film Stromboli van Roberto Rossellini, Ingrid Bergman, de actrice die de rol van Karin speelt en een Nederlandse op reis. Radio 1, 19.05-20.00u.

De avonden. Gesprek met regisseur Threes Anna over haar speelfilmdebuut The Bird Can’t Fly. Filmproducent Joram Willink over de film La Haine en i.v.m. de Kinderboekenweek wordt het verhaal Een voltreffer van Jan van Barneveld beoordeeld door Sjoerd Kuyper en Derk Visser. Radio 6, 20.00-22.00u.