Kortzichtige reactie

Kennelijk begrijpt F. Aitihda (nrc.next, 3 oktober) de essentie van de column van Margo Trappenburg (nrc.next, 2 oktober) niet. Emigreren kan een vrije keuze zijn en is niet per definitie een noodzaak, hetgeen Aitihda pretendeert. Tientallen motieven, zowel noodzakelijke en niet noodzakelijke, spelen een rol in de keuze om wel of niet te emigreren. De reactie van Aitihda is emotioneel beladen en is daarom kortzichtig te noemen.

Trappenburg probeert in haar column een oplossing te geven voor een communicatieprobleem tussen allochtoon en autochtoon door migratiemotieven te achterhalen. Maar of je door middel van het praten over migratiemotieven een cultuur kan leren begrijpen, is niet realistisch. Het begrijpen van een cultuur hangt niet alleen af van migratiefactoren. Wat dat betreft is de column van Trappenburg inderdaad kortzichtig.

Ronny Denkers

Eindhoven

Brieven en opiniestukken graag sturen naar opinext@nrc.nl