Kamer: voorzichtig met privégegevens

De Tweede Kamer wil meer zeggenschap over het verzamelen van gegevens door de inlichtingendiensten. Het parlement wil zo controleren of gegevensinzameling wel volgens de wet gebeurt, er niet in het wilde weg wordt verzameld en dat er niet te veel wordt gevraagd van organisaties die aan de gegevensverzameling moeten meewerken.

Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) is hier met tegenzin mee akkoord gegaan. De Kamer debatteerde gisteren over een wetsvoorstel dat het voor inlichtingendiensten makkelijker moet maken om gegevens op te vragen van bijvoorbeeld de financiële sector (banken, verzekeraars) en vervoerders (zoals luchtvaartmaatschappijen). Organisaties kunnen volgens het wetsvoorstel verplicht worden aan informatieverzoeken van inlichtingendiensten te voldoen. Het gaat hier niet alleen om gegevens in individuele onderzoeken, maar grote hoeveelheden data van onverdachte personen die gebruikt kunnen worden voor analyse door de inlichtingendiensten.

Van alle fracties kwam kritiek op het gebrek aan duidelijkheid in het wetsvoorstel.

Coalitiepartijen CDA en PvdA steunen het wetsvoorstel onder de voorwaarde dat de Kamer bij de verdere uitwerking van de wet (dat gebeurt met een zogeheten Algemene maatregel van bestuur) betrokken wordt.Minister Ter Horst kon de SP, de VVD en GroenLinks niet overtuigen van de noodzaak van het wetsvoorstel.

pagina 7: hoofdartikel